Решения за дилърства

Дилърствата в автомобилния, агротехническия и технологичния сектор се интересуват как да повишат продажбите си на нова техника и как да обслужват и задържат клиентите си в сервиза! Нищо повече.

Решенията на CBC за оптимизиране на процесите и усъвършенстване на персонала позволяват:

  • продаването на нова техника да стане предсказуемо
  • обслужването на клиенти да бъде удоволствие за двете страни
  • сервизирането на техниката да бъде бързо, удобно и рентабилно

Ако сте изправени пред предизвикателства, справянето с които е трудно да се определи, направете първа стъпка да ни пишете ТУК. Това, което ще направим е да идентифицираме областите за усъвършенстване. В комуникация с вас ще определим от каква намеса се нуждае конкретно дилърство – проучване на удовлетвореността на клиентите, таен клиент, оценяване на стандартите, реинженеринг на процесите или обучение на персонала.

Решенията за дилърства на CBC осигуряват печеливши бизнес процеси и постоянно подобряване преживяването на клиентите с дилърството.