Защо CBC Consultancy?
Професионализмът е съвкупност от детайли, прилагани до съвършенство. Те помагат на организациите да се отличат от останалите! Предлагаме за приложение в практиката привидно прости техники и инструменти, които да се прилагат с настойчивост и постоянство, докато се превърнат в стабилни и ефективни професионални навици.

Колин Бридж Консулт ЕООД е създадена през март 2007 година в София като съчетание на натрупан опит и необходима професионална експертиза за качествено изпълнение на основните дейности на компанията:

  • анализ на нуждите, създаване и провеждане на вътрешни бизнес обучения
  • проучвания таен клиент
  • въвеждане и одитиране на стандарти
  • управленско консултиране и реинженеринг на процесите

Опит: Горди сме, че от 2007 година до сега обучения на компанията са преминали над 3000 директори, мениджъри, търговци, продавачи, приемчици, сервизни специалисти, обслужващ персонал и асистенти от организации в различни сектори на икономиката. Компанията има завършени над 200 консултантски проекта във всички направления.

Експертиза – Компанията развива експертиза в автомобилния бизнес и застрахователния сектор. Детайлното познаване на мениджмънта и бизнес процесите в продажбеното и след продажбеното обслужване ни позволяват да идентифицираме областите за подобрение и да генерираме адекватни предложения за усъвършенстване към мениджмънта.

Философия – Да предоставяме персонализирани и адекватни решения за мениджърите и професионалистите в компаниите за постигане на техните цели.

Работна етика – Ние сме постоянно учеща организация. Поддържаме нашата почтеност към клиентите и пазара като постоянно развиваме с настойчивост и постоянство знанията и уменията, които ни дават възможност да предоставяме най-добрите решения.

Нашият екип

Калин Бураджиев е основател, старши бизнес консултант и водещ тренер в CBC Training. От 2002 г. води обучения по лидерство, умения за водене на преговори, консултиращо продаване, съвършенство в обслужването, общ мениджмънт, търговски мениджмънт и др.

Той е автор на разработки и публикации в областта на воденето на преговори, продаването, съвършенството в обслужването, търговския мениджмънт, мениджърската компетентност и лидерството.

Активен блогър и радетел за издигане на обслужването в приоритет на българския бизнес и повишаване нивото на обслужване във всички сектори на бизнеса в България – http://buradzhiev.blogspot.com/.

 

Д-р Виолета Тончева-Златкова е бизнес консултант и водещ тренер в CBC Consultаncy от 2012 г. Тя е специалист в областта на комуникациите, човешките ресурси, изграждането и воденето на екипи, лидерство и лидерски умения.

С повече от 15-годишен опит в областта на неправителствения сектор и бизнеса, нейният професионален опит включва работа в академични структури, управление, човешки ресурси, консултиране, бизнес развитие. Активно разработва и провежда обучения свързани с ключови компетентности (мотивация, лидерство, комуникация, управление на времето, справяне със стреса, работа в екип); Участва като лектор и ментор по проекти за обучение на възрастни и по стажантски програми.

Бизнес ментор (доброволец) към Junior Achievement България. Инициатор и учредител на неправителствена организация – Сдружение Възможност/Possibile NРO, където осъществява младежки инициативи и проекти, доброволчески акции и социални дейности.

 

Веселин Стефанов – бизнес консултант и координатор проекти в CBC Consultаncy от 2015 г. Той отговаря за проучванията таен клиент. Магистър по застраховане и финаси.