Защо CBC Consultancy?
Професионализмът е съвкупност от детайли, прилагани до съвършенство, които помагат на организациите да се отличат от останалите! Предлагаме за приложение в практиката привидно прости техники и инструменти, които да се прилагат с настойчивост и постоянство, докато се превърнат в стабилни и ефективни професионални навици.

Колин Бридж Консулт ЕООД е създадена през март 2007 година в София като съчетание на натрупан опит и необходима професионална експертиза за качествено изпълнение на основните ѝ дейности:

 • създаване и провеждане на вътрешни бизнес
 • проучвания таен клиент
 • измерване клиентската удовлетвореност
 • въвеждане и одитиране на стандарти
 • управленско консултиране и реинженеринг на процесите Опит: Горди сме, че от 2007 година до сега обучения на компанията са преминали над 3000 директори, мениджъри, търговци, продавачи, приемчици, сервизни специалисти, обслужващ персонал и асистенти от организации в различни сектори на икономиката. Компанията има завършени над 200 консултантски проекта във всички направления.
 • Експертиза – Компанията развива експертиза в автомобилния бизнес и застрахователния сектор. Детайлното познаване на мениджмънта и бизнес процесите в продажбеното и след продажбеното обслужване ни дават възможност да идентифицираме слабите места в структурите и процесите и да генерираме адекватни предложения за коригиране и усъвършенстване.
 • Философия – да предоставяме персонализирани и адекватни решения за мениджърите и професионалистите в компаниите, които оперират в България за постигане на техните цели.
 • Подход и методология: Примерът по-долу е илюстрация на подхода ни към един обучителен проект
 • Работна среща и определяне на цели
 • Изготвяне на детайлно предложение
 • Наблюдение работата на участниците, събеседване и запознаване с настоящата организация на работа
 • Адаптиране на програми за обучение, изготвяне на обучителни материали, сценарии за ролеви игри, симулации
 • Одобряване от ръководството на проекта (видове, последователност, програми, материали на обучението)
 • Провеждане на обучение. Оценяване на обучението (не само по време на този етап, а в рамките на целия проект)
 • Предоставяне на препоръки за усъвършенстване на мениджърската, търговската, организационната и други дейности
 • Прилагане в действие на продобитите знания, техники, и умения чрез правене и коучинг. Постобучителна подкрепа

 

Нашият екип

Калин Бураджиев е основател, старши бизнес консултант и водещ тренер в CBC Training. От 2002 г. води обучения по лидерство, умения за водене на преговори, консултиращо продаване, съвършенство в обслужването, общ мениджмънт, търговски мениджмънт и др.

Той е автор на разработки и публикации в областта на воденето на преговори, продаването, съвършенството в обслужването, търговския мениджмънт, мениджърската компетентност и лидерството.

Активен блогър и радетел за издигане на обслужването в приоритет на българския бизнес и повишаване нивото на обслужване във всички сектори на бизнеса в България – http://buradzhiev.blogspot.com/.

Д-р Виолета Тончева-Златкова е бизнес консултант, водещ тренер и мениджър проекти в CBC Training и CBC Consulting от 2012 г. Тя е специалист в областта на комуникациите, човешките ресурси, изграждането и воденето на екипи, лидерство и лидерски умения.

С повече от 15-годишен опит в областта на неправителствените организации и бизнеса, професионалният ѝ опит включва също така работа в академични и бизнес структури, управление, човешки ресурси, консултиране, бизнес развитие, административни дейности и организация. Има разработени, организирани и проведени над 200 обучения, свързани с ключови компетентности (мотивация, лидерство, комуникация, управление на време и стрес, работа в екип и много други); Участва като лектор и ментор по проекти за обучение на възрастни и по стажантски програми. През последните 10 години активно участва в разработването и управлението на европейски проекти. Бизнес ментор (доброволец) към Junior Achievement България.

Инициатор и учредител на неправителствена организация – Сдружение Възможност/Possibile NРO, където осъществява младежки инициативи и проекти, доброволчески акции и социални дейности.

Веселин Стефанов – бизнес консултант и координатор проекти