Бизнес обучения

Бизнес обученията представляват основен стълб в CBC Training. Те са изключително вътрешно-фирмени, за да успеем да осигурим специален фокус върху даденостите на всяка организация. Вътрешно-фирмените обучения са 100% индивидуално разработени за всеки обучителен проект и конкретния контекст на организацията и бизнес средата.

COVID 19: Пандемията се отрази по различен начин на бизнесите. Едни трябваше да посрещнат новото търсене и да отговорят на дигиталните и логистичните предизвикателства. Други трябваше да се адаптират, за да оцелеят. Новата реалност след 2020 г. постави обучението в организациите на изпитание. Тук ще откриете нашия дигитален отговор на всички предизвикателства пред съвременното бизнес обучение.

New Generation Training е нашето съвременно онлайн решение в продължаваща епидемиологически несигурна среда. Той позволява на организациите да осъществят идеалния микс, при който са гарантирани здравето и безопасността на техните служители от една страна и постигането на целите за усъвършенстване от друга.

New Generation Training позволява запознаване с учебните материали напълно дистанционно и подготвка на участниците в желано от тях време. В същото време New Generation Training форматите оптимизират времето за провеждане на присъствени занятия, защото ги прави онлайн.

New Generation Training гарантира изпълнението очакванията на тези, които поръчват бизнес обучения в организациите, защото измерва постигането на резултатите на всеки етап – от разкриването на нуждите от обучение до постигането на желаната трансформация в поведенията в работна среда.

Намерете желаното обучение от списъка до вас и разгледайте неговия формат елементи. Ако не откривате това, което търсите, пишете ни тук и ще се свържем с вас в рамките на един работен ден. Така възможно най-бързо ще се придвижите от мислите за промяна към действие за промяна във вашата организация.